Profesionální irisdiagnostika 2018-04-05T16:59:51+01:00
Profesionální Irisdiagnostika
Iridologický rozbor
Jak poznat iridologa
Co irisdiagnostika umí a neumí?

Profesionální irisdiagnostika

Irisdiagnostika nebo jinak označovaná jako iridologie je rozšířená diagnostická metoda známá tisíce let. Studie o této vědě vznikly již před více než tisíci lety a dnes se iridologie vyučuje jako oficiální obor na lékařských fakultách přírodní medicíny nejenom v Americe, Kanadě, Austrálii, ale v rámci Evropy i v Německu. Mnozí z nás si mohou myslet, že iridologie má schopnost, která je „shůry“ dána, ale je skutečností, že irisdiagnostika je vědecky podložená metoda, která se dá s trochou citu i naučit.

Jak irisdiagnostika funguje?

Profesionální iridolog používá ke své práci fotoaparát s velmi dobrým rozlišením, mikroskop, počítač s velkou obrazovkou a hlavně znalostí potřebné k určení zdravotního stavu člověka. Diagnóza se určuje z oční duhovky, která je jako mapa do těla, panenky a očního bělma. Oko je geniální, spolehlivý a přesný smyslový orgán, který má reflexní nervové zakončení spojené se všemi částmi těla. Irisdiagnostika nehledá jen nemoci, ale i jejich příčiny, a proto může být prevencí pro každého z nás. Pozná se, pokud je některý orgán oslaben nebo stagnuje, protože se to v oku projeví jako změna barvy, nebo trhlinky tzv. laguny, které určují dědičné dispozice nebo narušenou rovnováhu jednotlivých tělních soustav v organismu. Ze záznamů v oku lze odhalit změnu krevního a nervového zásobení důležitých orgánů již na počátku jejich vzniku, můžeme pak odvrátit hrozící nemoc přirozeným a přírodním způsobem léčby. Iridologie je jedna z bezbolestných diagnostických metod, při které se dají již u malého dítěte rozeznat genetické dispozice nebo nežádoucí tendence. Již od dětství můžeme předcházet budoucím nemocem a naučit dítě vnímat signály svého těla. Je potřeba počítat při cestě ke zdraví a očistě organismu i s případnou detoxikační krizí, kterou si pacient prochází. Pak je potřeba komunikovat s iridologem. Iridolog je zároveň specialista na výživu a detoxikační a ortomolekulární medicínu.

Iridologie je spolehlivým doplňkem lékařské analýzy, avšak ne jeho náhradou.

Co Vás při analýze čeká?

Vytvoření podrobné diagnózy vyžaduje cca 2 hodiny soustředěné práce iridologa. Nejprve pořídíme digitální snímek obou očí profesionálním iridologickým systémem, poté následuje iridologický rozbor, podrobné seznámení klienta se zhotovenou diagnózou (v podobě písemné zprávy) a následně navržené doporučení týkající se úpravy životního stylu, stravovacích návyků, manuální terapie, a očistné kůry z přírodních produktů, pokud je to potřeba.

Irisdiagnóza

Irisdiagnostika je vědecky podložená metoda známá tisíce let. Je spolehlivým doplňkem lékařské analýzy.

Darkfield Mikroscope

Je jednou z vysoce nadstandardních mikroskopických metod, která umožňuje pohled do živé kapky krve.

F-SCAN

Diagnostický přístroj švýcarské výroby F SCAN3 je v současné době modelem na nejvyšší úrovni a je určen ke profesionálnímu využití

Plazma generátor

Patří ke světové špičce mezi frekvenčními generátory a jeho hlavní předností je široké pásmo nastavitelných frekvencí.

error: Obsah nelze kopírovat.